22. 9. 2019  16:00 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Discovery tool - Identifikácia zariadení vo firemnej infraštruktúre
Názov témy anglicky: Discovery tool - Identification of devices in corporate infrastructure
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.
Abstrakt: Práca sa zaoberá riešeniami, ako vytvoriť čo najlepšiu identifikáciu zariadení vo firemnej infraštruktúre. Súčasťou tejto práce je aj uskutočnenie reálnej formy návrhu identifikácie zariadení pre konkrétnu firmu. 1. Uskutočnite prehľad aktuálneho stavu identifikačných a zabezpečovacích systémov na Slovensku - Európe. 2. Charakterizujte možné formy riešenia identifikácie zariadení v sieti a vyberte jednu z nich tak, aby bolo možné budovať asset invertory, komunikačnú maticu siete a riadenie prístupu. 3. Uskutočnite jednu konkrétnu formu návrhu identifikácie firemných zariadení vo firemnej infraštruktúre. Na základe analýzy logov za OS, DB a FW s využitím všeobecne dostupných dát a nástrojov dosiahnuť maximálnu úspešnosť v analýze siete (bez potreby zakúpenia špeciálnych SW)Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.