Jun 19, 2019   2:47 p.m. Alfréd
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Modelovanie spotreby energie robota využitím neurónovej siete
Title of topic in English: Modeling the energy consumption of a robot using a neural network
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Komák, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Martin Komák, PhD.
Summary: Cieľom práce je vytvoriť neurónovú sieť, ktorá bude reprezentovať spotrebu energie pri pohybe robota (priemyselného alebo mobilného). Realizácia práce pozostáva z merania trénovacích dát, určenia vhodnej štruktúry siete a vytvorenia simulačného modelu na implementáciu vytvorenej siete. Úlohy: 1, Namerajte potrebné dáta na trénovanie siete. 2, Navrhnite štruktúry neurónovej siete. 3, Vytvorte simulačný model robota. 4, Implementujte neurónovú siete do vytvoreného simulačného modelu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.