20. 9. 2019  13:41 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Modelovanie spotreby energie robota využitím neurónovej siete
Názov témy anglicky: Modeling the energy consumption of a robot using a neural network
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Komák, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Martin Komák, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je vytvoriť neurónovú sieť, ktorá bude reprezentovať spotrebu energie pri pohybe robota (priemyselného alebo mobilného). Realizácia práce pozostáva z merania trénovacích dát, určenia vhodnej štruktúry siete a vytvorenia simulačného modelu na implementáciu vytvorenej siete. Úlohy: 1, Namerajte potrebné dáta na trénovanie siete. 2, Navrhnite štruktúry neurónovej siete. 3, Vytvorte simulačný model robota. 4, Implementujte neurónovú siete do vytvoreného simulačného modelu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.