23. 10. 2019  15:52 Alojza
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh neurónovej siete na predikciu vývoja finančného trhu
Název tématu anglicky: Design of neural network for prediction of financial market development
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Martin Komák, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Martin Komák, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je získať vhodnú štruktúru neurónovej siete na účely predpovedania vývoja menového kurzu (Forex) prípadne určenej komodity. Riešiteľ/ka práce dostane vstupné dáta, získané z reálneho portfólia vybranej burzy. Finálnym výsledkom bude natrénovaná neurónová sieť, ktorej úspešnosť predikovania bude štatisticky verifikovaná na danom období. Úlohy: 1, Spracujte vstupné dáta do trénovania neurónovej siete. 2, Návrhnite vhodnú štruktúry neurónovej siete na predikciu. 3, Natrénujte neurónovú sieť. 4, Analyzujte úspešnosť predikcie v špecifikovanom časovom období.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RK robotika a kybernetika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.