Oct 23, 2019   12:21 p.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh neurónovej siete na predikciu vývoja finančného trhu
Title of topic in English: Design of neural network for prediction of financial market development
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Komák, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Martin Komák, PhD.
Summary: Cieľom práce je získať vhodnú štruktúru neurónovej siete na účely predpovedania vývoja menového kurzu (Forex) prípadne určenej komodity. Riešiteľ/ka práce dostane vstupné dáta, získané z reálneho portfólia vybranej burzy. Finálnym výsledkom bude natrénovaná neurónová sieť, ktorej úspešnosť predikovania bude štatisticky verifikovaná na danom období. Úlohy: 1, Spracujte vstupné dáta do trénovania neurónovej siete. 2, Návrhnite vhodnú štruktúry neurónovej siete na predikciu. 3, Natrénujte neurónovú sieť. 4, Analyzujte úspešnosť predikcie v špecifikovanom časovom období.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RK Robotics and Cybernetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.