21. 9. 2019  23:23 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh neurónovej siete na predikciu vývoja finančného trhu
Názov témy anglicky: Design of neural network for prediction of financial market development
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Komák, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Martin Komák, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je získať vhodnú štruktúru neurónovej siete na účely predpovedania vývoja menového kurzu (Forex) prípadne určenej komodity. Riešiteľ/ka práce dostane vstupné dáta, získané z reálneho portfólia vybranej burzy. Finálnym výsledkom bude natrénovaná neurónová sieť, ktorej úspešnosť predikovania bude štatisticky verifikovaná na danom období. Úlohy: 1, Spracujte vstupné dáta do trénovania neurónovej siete. 2, Návrhnite vhodnú štruktúry neurónovej siete na predikciu. 3, Natrénujte neurónovú sieť. 4, Analyzujte úspešnosť predikcie v špecifikovanom časovom období.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.