16. 9. 2019  6:03 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh systému na tvorbu neuroevolúcie v programovacom jazyku Python
Názov témy anglicky: Design of system for creation of neuroevolution in Python programming language
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Komák, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Martin Komák, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť systém, ktorý pozostáva z funkcií na vytváranie štruktúr neurónových sietí v programovacom jazyku Python. K riešeniu danej úlohy je potrebné naprogramovať genetický algoritmus, ktorý bude mať za úlohu vhodne nastaviť parametre vybranej neurónovej siete. Úlohy: 1. Navrhnite funkcie pre návrh štruktúr neurónových sietí. 2. Vytvorte funkciu na dosadenie parametrov siete využitím genetického algoritmu. 3. Naprogramujte základné operácie genetického algoritmu (výber, mutácia, kríženie). 4. Navrhnutý systém verifikujte na vybranom simulačnom modeli.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.