Jun 20, 2019   9:31 p.m. Valéria
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh systému na tvorbu neuroevolúcie v programovacom jazyku Python
Title of topic in English: Design of system for creation of neuroevolution in Python programming language
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Komák, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Martin Komák, PhD.
Summary: Cieľom práce je navrhnúť systém, ktorý pozostáva z funkcií na vytváranie štruktúr neurónových sietí v programovacom jazyku Python. K riešeniu danej úlohy je potrebné naprogramovať genetický algoritmus, ktorý bude mať za úlohu vhodne nastaviť parametre vybranej neurónovej siete. Úlohy: 1. Navrhnite funkcie pre návrh štruktúr neurónových sietí. 2. Vytvorte funkciu na dosadenie parametrov siete využitím genetického algoritmu. 3. Naprogramujte základné operácie genetického algoritmu (výber, mutácia, kríženie). 4. Navrhnutý systém verifikujte na vybranom simulačnom modeli.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.