16. 9. 2019  6:04 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh trajektórii pre robot Tinkerkit Braccio v prostredí Matlab
Názov témy anglicky: Tinkerkit Braccio robot trajectory design in Matlab
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Komák, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Martin Komák, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je návrh trajektórií a riadenia pre robot Tinkerkit Braccio. Časť práce bude venovaná možnými spôsobmi ovládania daného robota a komunikačnému prepojeniu robota s vývojovým prostredím Matlab. Úlohy: 1. Analyzujte možné spôsoby riadenia daného robota. 2. Navrhnite dialógové okno na definíciu trajektórií v prostredí Matlab. 3. Vytvorte komunikačné prepojenie medzi robotom a prostredím Matlab. 4. Prezentujte riadenie robota na praktickom príklade.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.