17. 9. 2019  21:43 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh trajektórií priemyselného robota vo vybranom pracovisku využitím prostredia RobotStudio
Názov témy anglicky: Design of industrial robot trajectory in selected workplace using RobotStudio
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Komák, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Martin Komák, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je návrh optimalizácie trajektórií priemyselného robota v programovom prostredí RobotStudio (od spoločnosti ABB). Robotizované pracovisko bude určené na zakladanie komponentov do zakladacích regálov. Navrhnuté riešenie je potrebné simulačne verifikovať. Úlohy: 1. Opíšte vytváranie trajektórií v prostredí RobotStudio. 2. Navrhnite a analyzujte možnosti riešenia trajektórií. 3. Overte a simulujte trajektóriu robota v danej bunke. 4. Vyhodnoťte dosiahnuté výsledky.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.