Jun 24, 2019   1:27 p.m. Ján
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vytvorenie vizualizácie robotizovanej bunky využitím programovacieho jazyku Python
Title of topic in English: Creating a robotic cell visualization using Python programming language
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Komák, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Martin Komák, PhD.
Summary: Cieľom práce je naprogramovať vizualizačné prostredie, ktoré by bolo vhodné na simulovanie a overenie ľubovoľnej trajektórie priemyselného robota. V tejto úlohe je potrebné vyriešiť overovanie, či daný robot prechádzajúci po navrhnutej trajektórii je v bezkolíznom stave s prostredím. Úlohy: 1. Naprogramujte vizualizačné prostredie. 2. Naprogramujte simulačný model priemyselného robota. 3. Vytvorte prostredie pre definíciu trajektórií. 4. Vytvorte modul na detekciu kolízie robota s prostredím.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.