Jun 26, 2019   7:50 a.m. Adriána
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Systémy podpory obnoviteľných zdrojov energie
Title of topic in English: Renewable Energy Support schemes
State of topic: approved (doc. Ing. Anton Beláň, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. Matej Sadloň
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Mgr. Matej Sadloň
Summary: Požadovaný podiel obnoviteľných zdrojov energie na energetickom mixe krajiny v súčasnosti nie je možné dosiahnuť výhradne prostredníctvom slobodnej ruky trhu. Nevyhnutnosťou ich rozvoja sú systémy podpory. Ich úlohou je zvýšiť konkurencieschopnosť obnoviteľných zdrojov, redukovať náklady vznikajúce súkromným subjektom s ich implementáciou a vytvoriť platformu pre slobodne fungujúci trh s elektrinou, ktorého súčasťou by boli udržateľne sa rozvíjajúce obnoviteľné zdroje, ktoré by na trhu dokázali prežiť aj bez štátnych zásahov. Právo EÚ vytvorilo rámec, na základe ktorého si SR zadefinovala vlastný systém podpory. Z týchto dôvodov by sa mal autor v práci zamerať na nasledovné. 1. Charakterizujte jednotlivé druhy podporných opatrení, ich ciele a analyzujte dopady, ktoré mali na rozvoj obnoviteľných zdrojov v zahraničí. 2. Kriticky analyzujte systém podpory obnoviteľných zdrojov energie v podmienkach Slovenskej republiky. 3. Navrhnite optimálne opatrenia, ktoré by dokázali pomôcť rozvoju relevantných technológií výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na Slovensku.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-ENE Electrical Power EngineeringB-ENE-EE Electrical Power Engineering-- not entered --
B-ENE Electrical Power EngineeringB-ENE-TEE Technologies in Electrical Power Engineering-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.