20. 10. 2019  19:53 Vendelín
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Online riadenie digitálnych dvojčiat mechatronických systémov
Název tématu anglicky: Online control of mechatronic system digital twins
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Justín Murín, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Anotace: Cieľom dizertačnej práce je zovšeobecnenie postupov a zjednotenie technológií pri návrhu, budovaní a riadení digitálnych dvojčiat online procesov. Procesy môžu pre pripojenie k riadiacemu počítaču využívať A/D kartu alebo aj USB rozhranie. Treba preskúmať aj možnosti využitia embeded riešení. Pri riešení bude treba zohľadniť dopravné oneskorenia v sieti.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-MS mechatronické systémy