Oct 14, 2019   1:13 a.m. Boris
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Online riadenie digitálnych dvojčiat mechatronických systémov
Title of topic in English: Online control of mechatronic system digital twins
State of topic: approved (prof. Ing. Justín Murín, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Annotation: Cieľom dizertačnej práce je zovšeobecnenie postupov a zjednotenie technológií pri návrhu, budovaní a riadení digitálnych dvojčiat online procesov. Procesy môžu pre pripojenie k riadiacemu počítaču využívať A/D kartu alebo aj USB rozhranie. Treba preskúmať aj možnosti využitia embeded riešení. Pri riešení bude treba zohľadniť dopravné oneskorenia v sieti.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

Programme
D-MS Mechatronic Systems