21. 9. 2019  23:26 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Online riadenie digitálnych dvojčiat mechatronických systémov
Názov témy anglicky: Online control of mechatronic system digital twins
Stav témy: schválené (prof. Ing. Justín Murín, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Anotácia: Cieľom dizertačnej práce je zovšeobecnenie postupov a zjednotenie technológií pri návrhu, budovaní a riadení digitálnych dvojčiat online procesov. Procesy môžu pre pripojenie k riadiacemu počítaču využívať A/D kartu alebo aj USB rozhranie. Treba preskúmať aj možnosti využitia embeded riešení. Pri riešení bude treba zohľadniť dopravné oneskorenia v sieti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-MS mechatronické systémy-- nezadané -- -- nezadané --