20. 9. 2019  22:15 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Riadenie mechatronického systému
Názov témy anglicky: Control of mechatronic system
Stav témy: schválené (prof. Ing. Justín Murín, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Anotácia: Cieľom dizertačnej práce je návrh a realizácia mechatronického systému typu Segway s ohľadom na jeho neskoršie riadenie v prostredí Internetu. Z tohto dôvodu bude potrebné navrhnúť vhodnú architektúru pre riadenie experimentu tak, aby bolo možné realizovať výpočet riadiaceho algoritmu podľa požiadavky užívateľa. V rámci práce sa bude potrebné zaoberať aj s možnosťou napájania daného systému, keďže kvôli vzdialenému prístupu pravidelné manuálne napájanie akumulátorov nie je žiadúce. Pri stavbe zariadenia je odporúčaná orientácia na nízkorozpočtové komponenty. Treba preskúmať aj možnosti využitia embeded riešení.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-MS mechatronické systémy-- nezadané -- -- nezadané --