20. 9. 2019  13:41 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Komunikácia s modelom rotačného kyvadla
Názov témy anglicky: Communication with model of rotary pendulum
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je zabezpečiť online komunikáciu s reálnym zariadením v prostredí Internetu. Pozn. v prípade, že v nadpise uvedené zariadenie nebude dodané včas, bude nahradené modelom termo-optickej sústavy. Úlohy: 1. Oboznámte sa s predmetným reálnym experimentom, s jeho dynamikou, vstupmi, výstupmi a možnosťami jeho riadenia. 2. Oboznámte sa s vhodnými simulačnými prostrediami s prihliadnutím na možnosť online riadenia reálnych experimentov. 3. Navrhnite a realizujte vzdialené riadenie daného experimentu. 4. Vizualizujte získané reálne výsledky simulácií (pomocou grafu a aj video kanálu). 5. Vyhodnoťte výsledky a vypracujte technickú dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.