20. 9. 2019  22:14 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Interakcia s 3D modelom prostredníctvom externých periférií
Názov témy anglicky: Interaction with 3D model using external peripheries
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je ovládať 3D model automobilu, ktorý je prezentovaný prostredníctvom webovej aplikácie, pomocou externými periférií ako je joystick alebo herný volant s pedálmi. Úlohy: 1. Oboznámte sa s minimálne dvoma prevedeniami externých periférií, ktoré sa dajú pripojiť k počítaču klienta a možnosťami komunikácie s týmito zariadeniami. 2. Vytvorte alebo prispôsobte vhodný model 3D auta pohybujúceho sa po dráhe pre účely jeho prezentácie na webe. 3. Navrhnite a realizujte spôsob komunikácie s týmto modelom. 4. Simulačné výstupy vizualizujte aj pomocou vhodne zvolených grafov. 5. Vyhodnoťte výsledky a vypracujte technickú dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.