21. 10. 2019  20:53 Uršuľa
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Klientska aplikácia pre riešenie blokových schém
Název tématu anglicky: Client application for block diagram solving
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Abstrakt: Úlohou diplomovej práce je vytvoriť web aplikáciu, ktorá umožní nájsť matematický model pre zadanú blokovú schému. Úlohy: 1. Naštudujte si možnosti vykonávania symbolických výpočtov na strane klienta (JavaScript, WebAssembly). 2. Oboznámte sa s už vytvorenou aplikáciou na kreslenie blokových schém, analyzujte jej vlastnosti, navrhnite a realizujte potrebné vylepšenia. 3. Na základe vytvorenej blokovej schémy vypočítajte výslednú prenosovú funkciu danej štruktúry. Výpočet realizujte výlučne na strane klienta. Výstup zobrazte na stránke pomocou vhodných formátov (napr. vo forme obrázku, TeX formát). 4. Vyhodnoťte výsledky a vypracujte technickú dokumentáciu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-API aplikovaná informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.