Oct 22, 2020   11:57 p.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Klientska aplikácia pre riešenie blokových schém
Title of topic in English:
Client application for block diagram solving
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students:--
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.
Summary: Úlohou diplomovej práce je vytvoriť web aplikáciu, ktorá umožní nájsť matematický model pre zadanú blokovú schému. Úlohy: 1. Naštudujte si možnosti vykonávania symbolických výpočtov na strane klienta (JavaScript, WebAssembly). 2. Oboznámte sa s už vytvorenou aplikáciou na kreslenie blokových schém, analyzujte jej vlastnosti, navrhnite a realizujte potrebné vylepšenia. 3. Na základe vytvorenej blokovej schémy vypočítajte výslednú prenosovú funkciu danej štruktúry. Výpočet realizujte výlučne na strane klienta. Výstup zobrazte na stránke pomocou vhodných formátov (napr. vo forme obrázku, TeX formát). 4. Vyhodnoťte výsledky a vypracujte technickú dokumentáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.