Oct 19, 2019   5:01 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Klasifikácia obrazov sietnice s využitím hlbokého učenia
Title of topic in English: Deep Learning Based Classification of Retinal Images
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
Summary: Témou práce je štúdium a využitie hlbokých neurónových sietí na klasifikáciu obrazových dát. Hlboké siete dosahujú vysokú úspešnosť klasifikácie, čo má využitie napr. v biometrii alebo v medicíne. Očná sietnica je významná a veľmi spoľahlivá biometrika. Vplyvom cukrovky dochádza k jej poškodeniu (diabetická retinopatia-DR), čo môže viesť až k oslepnutiu pacienta. Cieľom práce je návrh metódy na báze hlbokého učenia na klasifikáciu príznakov diabetickej retinopatie na obrazoch. Úlohy: 1. Štúdium existujúcich metód spracovania digitálnych obrazov očného pozadia získaných fundus kamerou. 2. Vytvorenie vhodnej množiny trénovacích dát na extrakciu rôznych typov príznakov DR. Trénovacie dáta majú významný vplyv na úspešnosť klasifikácie. 3. Návrh a overenie metódy na extrakciu a klasifikáciu príznakov diabetickej retinopatie. 4. Vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.