Aug 24, 2019   5:44 p.m. Bartolomej
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Siete CDN
Title of topic in English: CDN networks
State of topic: approved (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
Summary: Siete CDN (Content Delivery Network) sú špeciálnym typom sietí určeným pre efektívnu distribúciu obsahu koncovým zákazníkom. Cieľom práca je navrhnúť vzorové riešenie CDN a vytvorenie funkčného vzorového riešenia využiteľného v podmienkach ÚMIKT. Úlohy: 1. Naštudujte a opíšte koncepciu CDN (Content Delivery Network) 2. Analyzujte a porovnajte existujúce riešenia pre CDN. 3. Navrhnite model poskytovania vybranej služby prostredníctvom CDN. 4. Navrhnuté riešenie implementujte v rozsahu vhodnom pre pedagogické účely na ÚMIKT FEI STU v Bratislave 5. Vyhodnoťte prínosy navrhnutého modelu oproti klasickému spôsobu poskytovania video služieb.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-MIKT Multimedia Information and Communication Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.