23. 9. 2019  15:06 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Centralizovaný manažment informačno-komunikačných sietí a služieb
Názov témy anglicky: Centralized management of information communication networks and services
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
Abstrakt: Protokol SNMP je v aktuálne najpoužívanejší, protokolom na správu informačno-komunikačných sietí. Jeho použitie je však zamerané najmä na sledovanie stavu a výkonnosti sieťových zariadení. Cieľom práce je navrhnúť komplexný centralizovaný sieťový manažment s využitím nových manažmentových koncepcií, protokolov a technologických riešení. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku manažmentu informačno-komunikačných technológií. 2. Analyzujte nové technológie vhodné pre využitie pri správe informačno-komunikačných sietí a služieb. 3. Navrhnite vzorové riešenie pre správu informačno-komunikačných sietí a služieb využiteľné v pedagogickom procese na ÚMIKT FEI STU v Bratislave. Navrhnuté riešenie realizujte a otestujte. 4. Dosiahnuté výsledky vyhodnoťte.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.