Aug 23, 2019   5:33 p.m. Filip
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Centralizovaný manažment informačno-komunikačných sietí a služieb
Title of topic in English: Centralized management of information communication networks and services
State of topic: approved (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
Summary: Protokol SNMP je v aktuálne najpoužívanejší, protokolom na správu informačno-komunikačných sietí. Jeho použitie je však zamerané najmä na sledovanie stavu a výkonnosti sieťových zariadení. Cieľom práce je navrhnúť komplexný centralizovaný sieťový manažment s využitím nových manažmentových koncepcií, protokolov a technologických riešení. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku manažmentu informačno-komunikačných technológií. 2. Analyzujte nové technológie vhodné pre využitie pri správe informačno-komunikačných sietí a služieb. 3. Navrhnite vzorové riešenie pre správu informačno-komunikačných sietí a služieb využiteľné v pedagogickom procese na ÚMIKT FEI STU v Bratislave. Navrhnuté riešenie realizujte a otestujte. 4. Dosiahnuté výsledky vyhodnoťte.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-MIKT Multimedia Information and Communication Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.