Aug 26, 2019   4:49 a.m. Samuel
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: SDN siete s vysokou dostupnosťou
Title of topic in English: High availability SDN networks
State of topic: approved (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
Summary: Softvérovo definované siete (SDN) predstavujú ďalší evolučný stupeň vo vývoji informačno-komunikačných sietí. Kritickým miestom SDN sietí je centralizovaný prvok - SDN kontrolér, ktorý zabezpečuje riadenie celej SDN siete. Cieľom práce je analýza, návrh a realizácia SDN siete s redundantným riešením kritických prvkov. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku softvérovo definovaných sietí (SDN – Software-Defined Networking). 2. Naštudujte problematiku zabezpečovania vysokej dostupnosti kritických komponentov SDN. 3. Na vhodne zvolenom príklade prezentujte možnosti realizácie SDN siete s vysokou dostupnosťou riadiacich prvkov. Dosiahnuté výsledky vyhodnoťte.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-MIKT Multimedia Information and Communication Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.