Aug 25, 2019   10:09 p.m. Ľudovít
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: BGP v SDN
Title of topic in English: BGP in SDN
State of topic: approved (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
Summary: Softvérovo definované siete predstavujú ďalší evolučný stupeň vo vývoji informačno-komunikačných sietí. BGP protokol bol pôvodne navrhnutý pre výmenu smerovacích informácií medzi rôznymi autonómnymi systémami v prostredí Internetu, v súčasnosti však nachádza využitie aj v ďalších oblastiach. Jednou z perspektívnych možností jeho využitia je použitie BGP ako alternatívy k protokolu OpenFlow v rámci SDN. Úlohy: 1. Naštudujte princíp softvérovo definovaných sietí (SDN – Software-Defined Networking). 2. Naštudujte protokol BGP. 3. Na vhodne zvolenom príklade prezentujte možnosti využitia protokolu BGP v SDN prostredí. 4. Dosiahnuté výsledky vyhodnoťte.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-MIKT Multimedia Information and Communication Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.