19. 10. 2019  16:41 Kristián
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: BGP v SDN
Názov témy anglicky: BGP in SDN
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
Abstrakt: Softvérovo definované siete predstavujú ďalší evolučný stupeň vo vývoji informačno-komunikačných sietí. BGP protokol bol pôvodne navrhnutý pre výmenu smerovacích informácií medzi rôznymi autonómnymi systémami v prostredí Internetu, v súčasnosti však nachádza využitie aj v ďalších oblastiach. Jednou z perspektívnych možností jeho využitia je použitie BGP ako alternatívy k protokolu OpenFlow v rámci SDN. Úlohy: 1. Naštudujte princíp softvérovo definovaných sietí (SDN – Software-Defined Networking). 2. Naštudujte protokol BGP. 3. Na vhodne zvolenom príklade prezentujte možnosti využitia protokolu BGP v SDN prostredí. 4. Dosiahnuté výsledky vyhodnoťte.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.