Aug 23, 2019   1:08 p.m. Filip
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Správa siete prostredníctvom NETCONF/YANG
Title of topic in English: Network management using NETCONF / YANG
State of topic: approved (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
Summary: Protokol NETCONF patrí do rodiny moderných Internetových protokolov a bol navrhnutý pre efektívne konfigurovanie sieťových zariadení. YANG je špeciálny jazyk pre popis dátových modelov primárne vytvorený pre popis dát posielaných prostredníctvom protokolu NETCONF. Úlohy: 1. Naštudujte protokol NETCONF a modelovací jazyk YANG. 2. Na vhodne zvolenom príklade prezentujte výhody konfigurovania zariadení prostredníctvom protokolu NETCONF oproti doteraz používaným spôsobom. 3. Dosiahnuté výsledky vyhodnoťte.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-MIKT Multimedia Information and Communication Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.