Jun 26, 2019   1:58 p.m. Adriána
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh riadenie a vizualizácie regálového zakladača
Title of topic in English: Design of control and human machine interface for high-bay warehouse
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jakub Osuský, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jakub Osuský, PhD.
Summary: Cieľom práce je tvorba uceleného projektu z pohľadu riadenia pre regálový zakladač. Riadenie bude pozostávať z procesnej úrovne, kde budú vstupy a výstupy snímané a ovládané pomocou PLC (programovací logický kontroler) a vizualizácie, ktorá bude tvoriť rozhranie človek stroj pri ovládaní zariadenia operátorom. 1. Úloha - oboznámte sa s modelom regálového zakladača a zakreslite schému elektrického zapojenia jednotlivých komponentov. 2. Úloha - vytvorte program v PLC pre manuálne, poloautomatické a automatické riadenie zakladača s rozoznávaním farieb. 3. Úloha - vytvorte vizualizáciu na dotykovom panely, pomocou ktorej bude možné riadený systém ovládať vo všetkých režimoch činnosti.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-AM Automotive Mechatronics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.