Sep 19, 2019   4:38 p.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Výzkum dynamických vlastností celulárních materiálů vyrobených aditivní technologií
Title of topic in English: Research of dynamic properties of cellular materials produced by additive technology
State of topic: approved (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Katarína Monková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Plastics, Rubber and Fibres - IPM FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Katarína Monková, PhD.
Annotation: Moderní aditivní technologie umožňují výrobu nových odlehčených typů komponentů, jejichž jádra jsou tvořená tzv. buňkovými strukturami. Jednoznačné definování geometrie těchto struktur a jejich opakovatelnost umožňují předvídat dynamické chování se součástí s takto specificky definovaným jádrem. Poznání dynamických vlastností celulárních materiálu v rámci sofistikovaně navržených komponentů usnadní následně jejich implementaci do reálných podmínek praxe, a to především v rámci leteckého, kosmického a automobilového průmyslu
Annotation in English: types of components, whose cores are made up of so-called cellular structures. The unambiguous definition of the geometry of these structures and their repeatability make it possible to predict the dynamic behaviour of a component with such a specifically defined kernel. Knowing the dynamic properties of cellular materials within sophisticated components will make it easier to implement them in real-life conditions, especially in the aerospace, automotive and automotive industries.
Further information: Completed 2nd degree in Technical Engineering field, C1 level of English in the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-TSNSPM Polymers processes, equipments and tools for processing of polymeric materials-- not entered -- -- not entered --