16. 6. 2019  18:44 Blanka
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Optimalizácia letových a výkonových parametrov koncepčného návrhu priemyselného drona s využitím CFD a optimalizácie
Název tématu anglicky: Optimization of flight and performance parameters of conceptual design of industrial drone using CFD and optimization
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Justín Murín, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Anotace: Optimalizácia letových a výkonových parametrov koncepčného návrhu priemyselného drona. Na optimalizáciu budú použité optimalizačné metódy pre cieľové funkcie s obmedzením a takisto software CFD na optimalizáciu pomerov prúdenia a obtekania drona CFD.
Anotace anglicky: Optimization of flight and performance parameters of conceptual design of industrial drone. Optimization methods will be used to optimize target features with limited functionality as well as CFD software to optimize the flow and bypass rate of the droneOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-MECH mechatronika-- nezadáno -- -- nezadáno --