20. 6. 2019  19:11 Valéria
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Definícia dynamiky zavesenia kolesa s ohľadom na maximálne využitie potenciálu pneumatiky závodného vozidla.
Název tématu anglicky: Definition of wheel suspension dynamics with respect to maximum the potential of a racing car tire.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloš Musil, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Anotace: Dynamika zavesenia kolies s ohľadom na vlastnosti pneumatík. Jedná sa o zavesenie kolies a pneumatík pretekárskych vozidiel. Skúmanie interakcie zavesenia kolies a pneumatík pri režimoch vchádzania do zatáčky, kedy je koleso preťažené pri súčasnom brzdení. Pri vychádzaní zo zatáčky je koleso rozbiehané a súčasne pribrzďované z dôvodu šmyku.
Anotace anglicky: Suspension dynamics with regard to tire properties. These are suspension wheels and racing car tires. Exploring the interaction of wheel suspension and tires in cornering modes when the wheel is overloaded while braking. When leaving the curve, the wheel is diverging and simultaneously braked for shear.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-APLME aplikovaná mechanika-- nezadáno -- -- nezadáno --