18. 7. 2019  19:43 Kamila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Strojnícka fakulta


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Definícia dynamiky zavesenia kolesa s ohľadom na maximálne využitie potenciálu pneumatiky závodného vozidla.
Názov témy anglicky: Definition of wheel suspension dynamics with respect to maximum the potential of a racing car tire.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miloš Musil, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky - SjF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Anotácia: Dynamika zavesenia kolies s ohľadom na vlastnosti pneumatík. Jedná sa o zavesenie kolies a pneumatík pretekárskych vozidiel. Skúmanie interakcie zavesenia kolies a pneumatík pri režimoch vchádzania do zatáčky, kedy je koleso preťažené pri súčasnom brzdení. Pri vychádzaní zo zatáčky je koleso rozbiehané a súčasne pribrzďované z dôvodu šmyku.
Anotácia anglicky: Suspension dynamics with regard to tire properties. These are suspension wheels and racing car tires. Exploring the interaction of wheel suspension and tires in cornering modes when the wheel is overloaded while braking. When leaving the curve, the wheel is diverging and simultaneously braked for shear.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-APLME aplikovaná mechanika-- nezadané -- -- nezadané --