25. 6. 2019  11:37 Tadeáš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Strojnícka fakulta


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Napäťovo-deformačná analýza a optimalizácia kompozitnej konštrukcie priemyselného drona pre špecialne účely
Název tématu anglicky: Stress-deformation analysis and optimization of composite construction of industrial drone for special purposes
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miloš Musil, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Garantující pracoviště: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Anotace: Úlohou je navrhnúť a spočítať nosnú konštrukciu priemyselného drona pomocou kompozitnej konštrukcie. Na základe navrhnutej geometrie busú optimalizované počty a usporiadanie vrstiev konpozitu, testovanie napätí a deformácii za účelom dosiahnúť požadovanú únosnosť za pohybu a optimalizácia kompozitnej konštrukcie
Anotace anglicky: The task is to design and calculate the bearing structure of an industrial drone using a composite structure. Based on the proposed geometry, optimized numbers and configurations of the conosity layers, stress and strain testing are designed to achieve the required load bearing capacity and optimize the composite structureOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-APLME aplikovaná mechanika-- nezadáno -- -- nezadáno --