20. 9. 2019  13:54 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Nelineárne riadenie laboratórneho modelu
Názov témy anglicky: Laboratory model nonlinear control
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
Abstrakt: Navrhnite nelineárne riadenie laboratórneho modelu známeho pod označením „helikoptéra“. Zadanie: 1. Naštudujte fyzikálne zariadenie. 2. Navrhnite matematický model zariadenia. 3. Realizujte simulačný model v prostredí Matlab. 4. Navrhnite a realizujte algoritmy riadenia. 5. Vypracujte správu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.