22. 11. 2019  15:49 Cecília
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: ANALÝZA SYSTÉMU ČINNOSTI DIFERENCIÁLU ELEKTROMOBILU KONCEPCIE 4x2 A 4x4
Název tématu anglicky: ANALYSIS OF DIFFERENTIAL SYSTEM OF THE 4x2 AND 4x4 ELECTRIC VEHICLE
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Tibor Sedlár
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Tibor Sedlár
Abstrakt: Cieľom práce je analyzovať systém činnosti diferenciálu elektromobilu počas jazdy a zatáčania. Úlohami práce sú: - Analyzovať súčasný stav danej problematiky systémov diferenciálov elektromobilov. - Objasniť princípy činnosti diferenciálov elektromobilov. - Zostaviť matematický model činnosti diferenciálu pre pohon 4x2 a 4x4. - Zo získanýchn poznatkov stanoviť záver.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-AM automobilová mechatronika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.