17. 10. 2019  7:32 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: ANALÝZA DYNAMIKY ELEKTROMOBILU KONCEPCIE 4x2 A 4x4 NA PLATFORME VW E-UP.
Názov témy anglicky: ANALYSIS OF THE ELECTRIC VEHICLE DYNAMICS BASED ON 4X2 AND 4X4 VW EUP PLATFORM
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Tibor Sedlár
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Tibor Sedlár
Abstrakt: Cieľom práce je analyzovať dynamiku pohonu elektromobilu na platforme VW E-UP pri usporiadaní 4x2 a 4x4. Úlohami práce sú: - Analyzovať súčasný stav danej problematiky dynamiky pohybu elektromobilov. - Objasniť princípy pohonného systému a jej vplyv na dynamiku elektromobilu pre koncepciu 4x2 a 4x4. - Analyzovať dynamiku elektromobilu na matematickom modely pre pohon 4x2 a 4x4. - Zo získaných poznatkov a výsledkov stanoviť záverObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AM automobilová mechatronika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.