9. 12. 2019  10:36 Izabela
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Automatizovaná dokovacia stanica pre drony
Název tématu anglicky: Automated docking station for drones
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Jozef Rodina, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Jozef Rodina, PhD.
Abstrakt: Využitie dronov vo viacerých oblastiach priemyslu prináša so sebou nové výzvy v oblasti ich použitia. Vo viacerých prípadoch misií prichádza do popredia potreba automatizovaných misií, kde je prítomnosť pilota priam nežiadúca. V takomto prípade je potrebné zabezpečiť prevádzku drona takým spôsobom, aby bol schopný vykonávať svoju činnosť plne autonómne. Odhliadnuc od potreby samotného autonómneho drona je potrebné riešiť aj podpornú úlohu systému obsluhy drona ako je napríklad kontrola jeho funkčného stavu a nabíjanie/výmena batérii. Ako vhodné sa preto javí vytvoriť systém dokovacej stanice, ktorá bude schopná riešiť problém výmeny batérie a funkčnú kontrolu stavu drona. Cieľom práce bude vytvoriť automatizovanú dokovaciu stanicu pre plne autonómnu prevádzku inšpekčného drona.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RK robotika a kybernetika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.