Nov 15, 2019   9:10 a.m. Leopold
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Automatizovaná dokovacia stanica pre drony
Title of topic in English: Automated docking station for drones
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Rodina, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jozef Rodina, PhD.
Summary: Využitie dronov vo viacerých oblastiach priemyslu prináša so sebou nové výzvy v oblasti ich použitia. Vo viacerých prípadoch misií prichádza do popredia potreba automatizovaných misií, kde je prítomnosť pilota priam nežiadúca. V takomto prípade je potrebné zabezpečiť prevádzku drona takým spôsobom, aby bol schopný vykonávať svoju činnosť plne autonómne. Odhliadnuc od potreby samotného autonómneho drona je potrebné riešiť aj podpornú úlohu systému obsluhy drona ako je napríklad kontrola jeho funkčného stavu a nabíjanie/výmena batérii. Ako vhodné sa preto javí vytvoriť systém dokovacej stanice, ktorá bude schopná riešiť problém výmeny batérie a funkčnú kontrolu stavu drona. Cieľom práce bude vytvoriť automatizovanú dokovaciu stanicu pre plne autonómnu prevádzku inšpekčného drona.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RK Robotics and Cybernetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.