16. 7. 2019  18:30 Drahomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Automatizovaná dokovacia stanica pre drony
Názov témy anglicky: Automated docking station for drones
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jozef Rodina, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jozef Rodina, PhD.
Abstrakt: Využitie dronov vo viacerých oblastiach priemyslu prináša so sebou nové výzvy v oblasti ich použitia. Vo viacerých prípadoch misií prichádza do popredia potreba automatizovaných misií, kde je prítomnosť pilota priam nežiadúca. V takomto prípade je potrebné zabezpečiť prevádzku drona takým spôsobom, aby bol schopný vykonávať svoju činnosť plne autonómne. Odhliadnuc od potreby samotného autonómneho drona je potrebné riešiť aj podpornú úlohu systému obsluhy drona ako je napríklad kontrola jeho funkčného stavu a nabíjanie/výmena batérii. Ako vhodné sa preto javí vytvoriť systém dokovacej stanice, ktorá bude schopná riešiť problém výmeny batérie a funkčnú kontrolu stavu drona. Cieľom práce bude vytvoriť automatizovanú dokovaciu stanicu pre plne autonómnu prevádzku inšpekčného drona.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.