Jun 27, 2019   1:00 p.m. Ladislav
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Systém vizuálne inšpekcie pre drony s využitím metód strojového učenia
Title of topic in English: Visual inspection system for drones based on machine learning methods
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Rodina, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jozef Rodina, PhD.
Summary: Autonómna inšpekcia priemyselných priestorov pomocou dronov je veľmi efektívna metóda na riešenie viacerých úloh. Príkladmi takýchto úloh sú inšpekcia rozvodov alebo skladov. Pri tomto type úloh sú často použité ako hlavné snímače kamery v oblasti viditeľného spektra a termálne kamery. Vzhľadom na povahu úloh ide často krát o vykonávanie nejakej klasifikácie získanej informácie a vyhodnotenie poruchy prípade počítanie alebo zber stavu skladov. Na tieto účely je vhodné použiť moderne metódy strojového učenia a mnohé moderné frameworky (Tensor Flow), ktoré nám uľahčujú implementáciu takýchto riešení inšpekčných úloh. Z hľadiska potreby vyššieho výpočtového výkonu je vhodne nasadenie týchto algoritmov na tzv. GPU jednotkách. Jedným z takýchto systémov je aj Jetson TX2 od firmy NVIDIA, ktorý je priamo určený na vykonávanie aplikácií s využitím vizuálnych systémov a neurónových sieti. Cieľom práce bude vytvorenie inšpekčného systému pre vybraný druh vzorovej aplikácie a verifikovať ho.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.