23. 9. 2019  15:18 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Reaktívna navigácia drona vo vnútornom prostredí
Názov témy anglicky: Reactive navigation of indoor drone
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jozef Rodina, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jozef Rodina, PhD.
Abstrakt: Medzi hlavné problémy robotiky patria lokalizácia a navigácia. Ak v prípade lokalizácie ide o problém toho, kde sa daný robot nachádza v prípade navigácie ide o to ako sa dostane z bodu A do bodu B. V prípade dronov je problematika lokalizácia a navigácie ešte rozšírená o možnosť lietania v 3D priestore. Takýto systém sa využíva hlavne v dronoch, ktoré lietajú v prostrediach, kde nie je možné zabezpečiť ich lokalizáciu pomocou GNSS systémov a zároveň keď sa očakáva, že priestor v ktorom lietajú nie je voľný. Toto sa týka aj dronov lietajúcich vo vnútornom prostredí priemyselných objektov. Cieľom práce bude riešiť problematiku reaktívnej navigácie dronov v takomto prostredí, pričom sa očakáva znalosť polohy drona a okolitého priestoru (vo forme mapy). Ako hlavné snímače prostredia sa používajú RGBD kamery, ktoré slúžia aj na mapovanie prostredia a vytváranie tzv. mapy obsadenia priestoru, no zároveň sa predpokladá ich využitie na reaktívnu navigáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RK robotika a kybernetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.