Jun 27, 2019   2:47 a.m. Ladislav
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Reaktívna navigácia drona vo vnútornom prostredí
Title of topic in English: Reactive navigation of indoor drone
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Rodina, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jozef Rodina, PhD.
Summary: Medzi hlavné problémy robotiky patria lokalizácia a navigácia. Ak v prípade lokalizácie ide o problém toho, kde sa daný robot nachádza v prípade navigácie ide o to ako sa dostane z bodu A do bodu B. V prípade dronov je problematika lokalizácia a navigácie ešte rozšírená o možnosť lietania v 3D priestore. Takýto systém sa využíva hlavne v dronoch, ktoré lietajú v prostrediach, kde nie je možné zabezpečiť ich lokalizáciu pomocou GNSS systémov a zároveň keď sa očakáva, že priestor v ktorom lietajú nie je voľný. Toto sa týka aj dronov lietajúcich vo vnútornom prostredí priemyselných objektov. Cieľom práce bude riešiť problematiku reaktívnej navigácie dronov v takomto prostredí, pričom sa očakáva znalosť polohy drona a okolitého priestoru (vo forme mapy). Ako hlavné snímače prostredia sa používajú RGBD kamery, ktoré slúžia aj na mapovanie prostredia a vytváranie tzv. mapy obsadenia priestoru, no zároveň sa predpokladá ich využitie na reaktívnu navigáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.