17. 10. 2019  7:46 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza digitálnych obrazov sietnice
Názov témy anglicky: Digital Retinal Image Analysis
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
Abstrakt: Témou práce je spracovanie obrazov očnej sietnice získaných okulárnou koherentnou tomografiou (OCT), ktoré zvýši účinnosť metód na diagnostikovanie diabetickej retinopatie (DR) počítačovými algoritmami. Vyšetrenie očného pozadia má veľký význam pre skorú diagnostiku viacerých chorôb. Jednou z nich je diabetická retinopatia, ktorá vzniká ako komplikácia cukrovky a môže viesť až k oslepnutiu pacienta. Cieľom práce je detekcia jednotlivých nasnímaných vrstiev sietnice, opis ich vzhľadu a počítačové vyhodnotenie u zdravého a chorého pacienta. https://www.kaggle.com/kmader/eye-oct-datasets Úlohy: 1. Zoznámte sa s metódami spracovania digitálnych medicínskych obrazov sietnice ľudského oka získaných okulárnou koherentnou tomografiou. 2. Navrhnite postupy na rozpoznávanie ochorení ako je napríklad vekom podmienená degenerácia makuly, opuch makuly, epiretinálna membrána. 3. Aplikujte vhodné metódy na detekciu jednotlivých nasnímaných vrstiev sietnice. Na testovanie použite niektorú z voľne dostupných databáz medicínskych obrazov (napr. Kaggle). 3. Získané výsledky spracujte a vyhodnoťte.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.