Jun 17, 2019   7:23 p.m. Adolf
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza digitálnych obrazov sietnice
Title of topic in English: Digital Retinal Image Analysis
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
Summary: Témou práce je spracovanie obrazov očnej sietnice získaných okulárnou koherentnou tomografiou (OCT), ktoré zvýši účinnosť metód na diagnostikovanie diabetickej retinopatie (DR) počítačovými algoritmami. Vyšetrenie očného pozadia má veľký význam pre skorú diagnostiku viacerých chorôb. Jednou z nich je diabetická retinopatia, ktorá vzniká ako komplikácia cukrovky a môže viesť až k oslepnutiu pacienta. Cieľom práce je detekcia jednotlivých nasnímaných vrstiev sietnice, opis ich vzhľadu a počítačové vyhodnotenie u zdravého a chorého pacienta. https://www.kaggle.com/kmader/eye-oct-datasets Úlohy: 1. Zoznámte sa s metódami spracovania digitálnych medicínskych obrazov sietnice ľudského oka získaných okulárnou koherentnou tomografiou. 2. Navrhnite postupy na rozpoznávanie ochorení ako je napríklad vekom podmienená degenerácia makuly, opuch makuly, epiretinálna membrána. 3. Aplikujte vhodné metódy na detekciu jednotlivých nasnímaných vrstiev sietnice. Na testovanie použite niektorú z voľne dostupných databáz medicínskych obrazov (napr. Kaggle). 3. Získané výsledky spracujte a vyhodnoťte.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.