23. 9. 2019  15:22 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Ovládanie digitálneho systemu gestami pomocou senzora Leap Motion
Názov témy anglicky: Controlling a digital system via gestures using the Leap Motion sensor
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Tölgyessy, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Michal Tölgyessy, PhD.
Abstrakt: V súčasnej dobe sa interakcia človeka so strojom (HCI) stáva stále aktuálnejšou témou. V snahe dosiahnuť pre človeka prirodzenejšiu komunikáciu s digitálnym systémom sa výskum zameriava aj na detekciu reči a gest. Vyhnúť sa použitiu klávesnice, myši, či joysticku môže byť v niektorých aplikáciách výhodou. Úlohy: 1. Vytvoriť prehľad riešení na interakciu človeka s digitálnym systémom. 2. Vytvoriť prehľad snímačov, ktoré sa na dané aplikácie používajú. 3. Zoznámiť sa so snímačom Leap Motion a zdokumentovať jeho funkcionalitu. 4. Navrhnúť algoritmus na interakciu človek-stroj, resp. človek-robot, pomocou gest na báze snímača Leap Motion. 5. Overiť riešenie a spísať dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RK robotika a kybernetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.