Jun 26, 2019   2:53 p.m. Adriána
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Ovládanie digitálneho systemu gestami pomocou senzora Leap Motion
Title of topic in English: Controlling a digital system via gestures using the Leap Motion sensor
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Michal Tölgyessy, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 3
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Michal Tölgyessy, PhD.
Summary: V súčasnej dobe sa interakcia človeka so strojom (HCI) stáva stále aktuálnejšou témou. V snahe dosiahnuť pre človeka prirodzenejšiu komunikáciu s digitálnym systémom sa výskum zameriava aj na detekciu reči a gest. Vyhnúť sa použitiu klávesnice, myši, či joysticku môže byť v niektorých aplikáciách výhodou. Úlohy: 1. Vytvoriť prehľad riešení na interakciu človeka s digitálnym systémom. 2. Vytvoriť prehľad snímačov, ktoré sa na dané aplikácie používajú. 3. Zoznámiť sa so snímačom Leap Motion a zdokumentovať jeho funkcionalitu. 4. Navrhnúť algoritmus na interakciu človek-stroj, resp. človek-robot, pomocou gest na báze snímača Leap Motion. 5. Overiť riešenie a spísať dokumentáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.