Jun 24, 2019   6:25 p.m. Ján
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Rozhranie medzi ROS a Windows pre snímanie 3D pozícií kĺbov
Title of topic in English: Interface between ROS and Windows for 3D detection of human joints
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Michal Tölgyessy, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Michal Tölgyessy, PhD.
Summary: Spracovanie 3D pozícií kĺbov ľudského operátora je jednou z kľúčových oblastí pre efektívnu komunikáciu človek-robot pomocou gest. Známe riešenie tímu Jamieho Shottona pre 3D snímač Kinect 2 je však dostupné len pre operačný systém Windows. Cieľom práce je implementovať rozhranie medzi OS Windows a systémom ROS pod OS Ubuntu, aby bolo možné používať 3D pozície kĺbov operátora v rámci ROS. Úlohy: 1. Oboznámiť sa s problematikou 3D snímania ľudského operátora. 2. Naštudovať si možnosti implementácie modulu do ROS. 3. Implementovať sieťové rozhranie pod OS Windows, ktoré bude posielať 3D pozície kĺbov ľudského operátora. 4. Implementovať modul do ROS schopný prijímať pozície 3D kĺbov ľudského operátora ako aj vizualizovať prijaté dáta pomocou Rviz. 5. Experimentálne overiť funkčnosť daného riešenia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.