7. 12. 2019  2:15 Ambróz
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Interakcia človek-robot pomocou gest
Název tématu anglicky: Human-robot interaction via gestures
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Michal Tölgyessy, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Michal Tölgyessy, PhD.
Abstrakt: Interakcia človek-robot (HRI) je oblasť, kde aktívne prebieha výskum. Je dôležité hľadať formy a aplikácie, kde je človeku prirodzená forma komunikácie prínosom. Človek primárne komunikuje rečou, mimikou a gestami. Táto práca sa zameriava výlučne na komunikáciu s robotickým systémom pomocou gestikulácie. Úlohy: 1. Zoznámiť sa s problematikou komunikácie pomocou gest. 2. Naštudovať možnosti snímania 3D pozícií ľudských kĺbov. 3. Experimentálne porovnať dostupné riešenia pomocou plastovej figuríny. 4. Navrhnúť a implementovať algoritmus komunikácie s robotom pomocou gest. 5. Experimentálne overiť funkčnosť navrhnutého algoritmu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RK robotika a kybernetika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.