22. 9. 2019  16:24 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Interakcia človek-robot pomocou gest
Názov témy anglicky: Human-robot interaction via gestures
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Tölgyessy, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Michal Tölgyessy, PhD.
Abstrakt: Interakcia človek-robot (HRI) je oblasť, kde aktívne prebieha výskum. Je dôležité hľadať formy a aplikácie, kde je človeku prirodzená forma komunikácie prínosom. Človek primárne komunikuje rečou, mimikou a gestami. Táto práca sa zameriava výlučne na komunikáciu s robotickým systémom pomocou gestikulácie. Úlohy: 1. Zoznámiť sa s problematikou komunikácie pomocou gest. 2. Naštudovať možnosti snímania 3D pozícií ľudských kĺbov. 3. Experimentálne porovnať dostupné riešenia pomocou plastovej figuríny. 4. Navrhnúť a implementovať algoritmus komunikácie s robotom pomocou gest. 5. Experimentálne overiť funkčnosť navrhnutého algoritmu.



Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.